Styrelsen i Västerhaninge Hemslöjds förening

Ordförande: Monica Gustavsson

Vice ordförande Gunnel Pettersson

Kassör: Ann-Sofie Lundberg

Sekreterare: Marita Jacobsson
Ledamöter  
      "           Monika Wikström
      "           Anne-Marie Moberg
      "           Gerd Jonsson
      "           Gerd Fredriksson
      "           Irene Åström

Vävvärdinnor

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂  🙂 
      
Gerd Johnsson

Ann-Marie

Anna-Greta Thorsson

Monica Gustavsson


Här kan du skriva in telefonnummer, e-postadress etc. Det finns en särskild ruta för e-postadressen nedan.