Några besökare vid kaffebordet med spelande musikanter..